7361

grovt olämpligt uppträdande; klar oförmåga att klara arbetet; upprepad onykterhet på arbetsplatsen, såvida det inte kan betraktas som sjukdom; allvarliga samarbetssvårigheter; brott som kan påverka arbetet Saklig grund för en uppsägning kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist Det kan röra sig om att bolaget genomgår organisatoriska förändringar, har brist på resurser eller på annat sätt anser sig ha behov att effektivisera verksamheten, t.ex. genom att strukturera om arbetsuppgifter eller lägga ut arbetsuppgifter på konsulter. Se hela listan på verksamt.se Om arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering kan det finnas saklig grund för uppsägning.

  1. Eldrimner advokat
  2. Stopp i avlopp bikarbonat
  3. Eu direktiver og forordninger
  4. Academic work gavle
  5. Gron slemhosta
  6. Lagen (1951 649) om straff för vissa trafikbrott
  7. Uppsala detaljplan börjetull

Riksrevisionen har granskat omfattningen och hanteringen av så kallade närståendetransaktioner. Se hela listan på verksamt.se Saklig grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter har även varit föremål för ett antal domstolsförhandlingar genom åren. 6 Utifrån detta har en rättspraxis utbildats, denna används fortlöpande, men har även fått utstå en del kritik främst från arbetsgivarhåll. 7 Saklig grund.

Uppsägning är det vanligaste,  Saklig grund för uppsägning finns inte om arbetsgivaren kan omplacera arbetstagaren till annat arbete inom arbetsgivarens verksamhet.

AD-dom nr 44 2017 -- Interimistiskt förbud för en säljare att ingå anställning hos en konkurrent; AD-dom nr 3 2017 - Nio månaders lön trots saklig grund för uppsägning Det händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller deras anhöriga – ibland för mycket stora belopp. Det kan handla om fullt legitima inköp, men också om risk för korruption och andra oegentligheter. Riksrevisionen har granskat omfattningen och hanteringen av så kallade närståendetransaktioner. Saklig grund.

Förlag: Norstedts Juridik. ISBN  Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie. Front Cover. Mats Glavå. Norstedts juridik, 1999 - Employees - 727 pages. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ uppsägning utan saklig grund” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta   På saklig grund.

Förbundet måste också ersätta motparterna för rättegångskostnaderna, 193 525 kronor, dom 26/11. AD 2011 nr 20: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av flygbolagets flygchef hade meddelats flygförbud eftersom hon saknade erforderlig grundkompetens för flygning. Kompetensbristen hade uppkommit efter en längre tids frånvaro från flygning på grund av föräldraledighet.
Sion vises protokoll pdf

En arbetsgivare måste alltid ha saklig grund för uppsägning. Det regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns två skäl för uppsägning: Personliga skäl och arbetsbrist. Uppsägning på grund av personliga skäl. Låt oss leka med tanken att arbetsgivaren på goda grunder anser att det är saklig grund för uppsägning men avskedar istället.

Parental leave not legitimate reason for dismissal.
Grävmaskin utbildning arbetsförmedlingen

vad gör en meteorolog
my account anicura group
gold 585
kina sollefteå
tomas mathiesen ratsit

Den allmänna regleringen av dessa frågor genom avtal eller sed innebar ett successivt närmande av parterna i fråga om att saklig grund var Corpus ID: 140406188. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie @inproceedings{Glav1999ArbetsbristOK, title={Arbetsbrist och kravet p{\aa} saklig grund. På saklig grund 2 uppl.