Kursplan - Mittuniversitetet

1587

Religionskunskap åk 9

Nedan ser du olika exempel på livsfrågor. En sådan fråga kan vara olika viktig för olika personer. Det kan också finnas många olika svar på samma fråga. Livsfrågebegreppet är därmed ett brett begrepp som kan ha olika betydelse för olika människor beroende på ålder, socialt ursprung och miljö. En fattig människa i Angola har många andra livsfrågor än en rik svensk.

  1. Statistiskt nummer intrastat
  2. Jämföra bilmått
  3. Tullinge aleris rehab
  4. Isp ips

I årskurs 4-6 är det fokus på hur olika livsfrågor Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter Identitet och livsfrågor − Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. − Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexua- litet, skildras i populärkulturen.

Estniska Skolan i Stockholm

En sådan fråga kan vara olika viktig för olika personer. Det kan också finnas många olika svar på samma fråga. Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Livsfrågor och populärkultur – Edith Wirtanen

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

den 31 december 1969. Tänk om ens föräldrar berättar att  Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
Tau faq

Det är givetvis inte bara religiösa människor som funderar över livsfrågor och grubblar över hur man egentligen ska leva för att det ska kännas rätt. Många människor har en utvecklad livsåskådning utan att vara troende. Etik & livsfrågor 9 röster. 80658 visningar uppladdat: 2009-10-26.

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, En av de livsfrågor som aktualiseras i förskolan – vilken rymmer ca 85 procent av barnen i Sverige mellan ett och fem år – är den om döden. Barn konfronteras med döden på olika sätt, kanske genom att ett husdjur dör, att en släkting går bort eller genom berättelser i böcker, spel och teve-program. Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. - Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.
Teliabutiken motala

cdm bank muscat
dennis johansson mörbylånga
hur manga mm har nya dack
gymnasiearbete älvkullen
när kan man göra graviditetstest
lo rapport maktelit
annie wegelius cancer

Elias och de stora frågorna - UR.se

Etiska frågeställningar och inställningstaganden . kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor • ökat sin förmåga att ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning, i Sverige och andra länder, på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper • ökat sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser livsfrågor utan att konflikter enbart är i fokus. Jonsson (2016, s. 153) skriver att ”det väsentliga är inte att kontrollera och komma med rätta svar utan låta eleverna bearbeta livsfrågor och föreställningar om livet”. Falkevall (2010) skriver följande om olika livsfrågor i lågstadiet: livsfrågor kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som behandlar frågan.