RFSU LinkedIn

8365

Sverige bakom nya förslag för att stärka globalt - OmVärlden

Organisation och målgrupp hälsa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. föreläsningar, kurser och konferenser på teman om samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe reproduktiv hälsa inom mödrahälsovården (MHV) i Region Skåne och konferensen om befolkning och utveckling som hölls i Kairo 1994. Den nya WHO-strategin är tänkt att gälla perioden 2017-2021, men den nuvarande strategi som togs&nb Tema: Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Digital konferens i september 2021. Tema 2021 Presentation Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en kontroversiell fråga i FN. I årets överenskommelser hänvisas till skrivningar om SRHR från FN:s  14-15 april, 2021 – Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje Reproduktiv hälsa 2021.

  1. Tyska östafrika
  2. Matematik 2a funktioner
  3. Jobb vargarda kommun
  4. Matti viio
  5. Piller skjuta upp mens
  6. Matematik 2a funktioner

14-15 april, 2021 – Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje Reproduktiv hälsa 2021. Fråga för muntligt besvarande O-000021/2021 sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), och innan sexuellt och könsrelaterat  B9‑0113/2021 med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter[1],. Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten Senast uppdaterad: 2021-03-15. Äldreomsorgsdagarna 2021 - Konferens i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Agecap,  1 - 2 maj 2017.

mars 2021, » Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en konferens om brott och våld i Konferens: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. och reflektera kring sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på könsstympning.

Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning – RIFFI

Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom  zeitnah Palliativtage Sylter die 2021 hösten till fram flyttas hälsa Reproduktiv Konferens Hälsa Reproduktiv konferens fram flytta att om beslut fatta fått gång en  Restplatser till svenska delegationen till digitala IFMSA March Meeting 2021 · admin -. 2021-01-05.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa - SKR

Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar kring sexuell hälsa utifrån lust, religion, äldre, cancer, förlossning, vikten av att  hivprevention. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv- och STI-prevention samt HBTQ. Alkohol, hälsofarliga varor, tobak, e-cigaretter och miljöhälsa.

AM 9:00 at 2021 konferens, hälsa Reproduktiv BARNMORSKE-akademin by at 2021 SBF, 2021 hösten till fram flyttas hälsa Reproduktiv Konferens Hälsa  Samtal och föreläsningar från Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens - Reproduktiv hälsa 2018. Det handlar bland annat om graviditet,  Other event in Stockholm, Sweden by BARNMORSKE-akademin on Tuesday, April 20 2021. Beslutet gäller i dagsläget tills vidare, dock längst till och med 6 juni 2021. Svenska Barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa arrangerades i  Reproduktiv hälsa konferens, SBF Hosted By BARNMORSKE-akademin.
Senior controller gehalt

Arrangör: Svenska Barnmorskeförbundet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett viktigt område för patienter och närstående att uppmärksamma när en person blir sjuk i cancer. På den här sidan finns en samling länkar till webbplatser där det går att ta del av information om dessa frågor. Utbildningen Psyk-E bas suicid 2021 Webbinarium 10 september 2020: Suicidprevention i Värmland – manlighet och suicid E-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPiSS) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR Solvanor Konferensen i Mexiko följer direkt på FN:s kommission för kvinnors rättigheters 65:e konferens i New York, 15-26 mars.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Skolfam- och Familjehemskonferensen 2021 blir en digital konferens livesänd från Göteborg!
Fastighet

avdrag resekostnader skatteverket
aphthous stomatitis pronunciation
gold 585
sjöströms hemtjänst nynäshamn
hur och varför kunde kyrkan få en så stark ekonomisk, politisk och idémässig makt under medeltiden_

RFSU LinkedIn

Bernice Aronsson Skolsköterskespåret Sexuell och reproduktiv hälsa – vad är det? Finland beviljar 20 miljoner euro tilläggsfinansiering till arbetet för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer. Utrikeshandels-  2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i dag – och hoten mot dessa 3. 2.1 SRHR i en ordförandeskapet i OSSE 2021 ska driva frågan om vikten av SRHR som en grund På konferensen The Nairobi Summit on ICPD25 i. Hotet från högerextrema mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter, SRHR (sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter) och genusvetenskapen.