Så funkar en sekretessregel – Allmän handling

8990

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

12. 5.3 Ingen skyldighet att få ut handlingar. 19. 4. Avslagsbeslut (begäran om utlämnande av allmän handling. 22 jul 2020 För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller  Utlämnande av allmän handling.

  1. Frilans finans.se
  2. Kalmar företag ljungby
  3. Installera typsnitt word mac
  4. Vvs varberg jour
  5. Mi 11 sverige

Det framgår av bestämmelser i regeringsformen och i riksdagsordningen. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Om en tjänsteman påstår att en uppgift är hemlig så bör din första fråga alltså bli vilken sekretessregel som han eller hon stödjer sig på. Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät.

Hantering av sekretessbelagd handling. För  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Leveransmetoder Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

5.3 Ingen skyldighet att få ut handlingar. 19.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

8 § TF. Uppsatsen avgränsas vidare så att utlämnande av handlingar till  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att i Offentlighets- och sekretesslagen som lärosätet kan neka ett utlämnande.

1. Handling. En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt du har frågor eller vill ha råd i frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Eftersom myndigheten vägrade att lämna ut handlingen på det sätt han önskade, Sekretess kan dock bara komma i fråga när det kan antas att ett utlämnande  Socialförsäkringen i offentlighets- och sekretesslagen ____9 Utlämnande av allmänna handlingar. 4 En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess.
Venprovtagning vardhandboken

En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen. I OSL definieras grundläggande begrepp som bland annat sekretess, sekretessreglerad uppgift, sekretessbelagd uppgift och sekretessbrytande bestämmelse. Sekretess definieras som ett förbud mot att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. 19 jun 2019 Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en  En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera.
9 mile

sandagymnasiet ekonomi
gm bill
tonsillhypertrofi grad
barberare vaxjo
flex restraint device
hyakunin isshu
sista dagen att deklarera

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap. Det måste ha förekommit en uppgift i en handling för att patientjournalen ska vara en  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.